Welzijn

 

De uitkomst van afspraken tussen overheid, maatschappelijke organisaties en de varkenssector zijn neergelegd in het Varkensbesluit. Ook in de IKB kwaliteitsregelingen staan eisen voor het welzijn van varkens. Nederlandse varkenshouders besteden sowieso veel aandacht aan het dierenwelzijn en behoren tot de absolute koplopers in de wereld. Eén aandachtspunt is de ruimte voor het dier. In Nederland gelden regels voor de ruimte die biggen, vleesvarkens en zeugen in de stallen moeten hebben. Ook voor verlichting van de stallen en de aanwezigheid van afleidingsmateriaal (speelgoed) zijn er regels. Op ’t Leegveld verblijven de varkens van geboorte tot slacht in hun vertrouwde groep. Daarnaast zijn ze niet gebonden aan de stallen, ze kunnen ook lekker naar buiten! En mocht het te koud zijn; in de stallen hebben ze volop ruimte, stro, afleidingsmateriaal en altijd vers voer en water.

 

De wet bepaalt, dat lichamelijke ingrepen verboden zijn. Een uitzondering geldt voor ingrepen die nodig zijn voor de gezondheid of het welzijn van het dier, voor het oormerken en het castreren.