Welkom op 't Leegveld

 

Opa van den Eijnden streek met vrouw en kinderen rond 1950 neer op een ontginningsboerderij aan ’t Leegveld in de Deurnesche Peel. Na de woeste Peelgrond eigenhandig ontgonnen te hebben werd er begonnen met het houden van enkele melkkoeien en varkens. Het begin van wat later een volwaardig landbouwbedrijf zou gaan worden. Na enkele jaren (kleinschalig) zowel varkens als koeien te hebben gehouden werd de focus verlegd naar het houden van melkkoeien. Niet alleen de vrouwelijke kalveren werden aangehouden om later als melkkoe te dienen, maar ook de stierkalveren bleven op de boerderij waar deze uitgroeiden tot zware vleesstieren voor de verkoop aan slagers. Daarnaast was het houden en fokken van varkens destijds een ideale manier om een extra centje bij te verdienen. O.a. etensresten, voerresten van de koeien en eenvoudig te telen voedergewassen waren voldoende voor de varkens om dit om te zetten in lekker vlees. En tegelijkertijd hield je goede mest over om de schrale zandgrond er mee te verrijken. Een ideaal kringloopdier dus!

 

Als landbouwer in de onontgonnen Peel van de jaren ’50 was het niet eenvoudig voor Opa van den Eijnden om zijn gezin met 6 kinderen te kunnen voeden. Gelukkig vermeerderden de varkens zich snel en zorgden daarmee voor meer dan voldoende vlees voor zowel eigen consumptie als ook voor de verkoop van vleesbiggen aan andere boeren in de regio. Op latere leeftijd hielpen de kinderen mee met o.a. het voeren en verzorgen van de varkens. Echter, de dieren hadden de hele dag tijd om hun kostje zelf bij elkaar te scharrelen, een heerlijk leventje in die tijd!

 

In de 2e helft van de 20e eeuw raakte de varkenshouderij verregaand geïndustrialiseerd. Boeren met hoofdzakelijk melkkoeien die er nog een paar varkens bij hielden, zijn sinds de varkenspestuitbraak in 1997 vanwege de regelgeving voor varkens vrijwel verdwenen. Zo ook op ’t Leegveld bij de familie van den Eijnden. De boeren die wel doorgingen met het houden van varkens kozen vanwege commerciële redenen om het van oudsher populaire Nederlands Landras in te gaan kruisen met onder andere het Large White of Yorkshire ras uit Engeland en/of met het Finse Landras. De goede eigenschappen van het Nederlandse Landvarken zijn weliswaar behouden gebleven in al deze kruisingen maar het pure (100%) Nederlands Landvarken is vandaag de dag zeldzaam ras geworden!

 

Maar op ’t Leegveld komen ze nu weer terug! In de zomer van 2017 worden de eerste raszuivere Nederlands Landvarken-zeugjes verwacht. Ze zijn afkomstig van fokker Bert Selman uit Aalten. Een zeugenhouder met een voorliefde voor dit ras. De zeugen zijn namelijk hele goede, rustige moeders welke zeer goed voor hun biggen zorgen. Bij Bert bestaat dan ook een deel van de zeugenpopulatie uit zuivere Nederlandse Landvarkens.

 

Op ‘t Leegveld wordt reikhalzend uitgekeken naar de komst van deze toekomstige supermoeders! Tevens vererft het Nederlands Landvarken biggen met goede vleeseigenschappen. Dus de biggen groeien straks bij ons op tot vleesvarkens die ons heerlijk en mals vlees verschaffen. En dit alles onder de heerlijke omstandigheden van vroeger, aangevuld met de kennis en kunde van nu!