- Your greatest journey is within you -

Algemene voorwaarden

Het is mijn doel om de best mogelijke service te bieden aan al mijn cliënten en hen zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

 

Afspraak verzetten of afzeggen: hiervoor geldt een opzegperiode van ten minste 24 uur, zodat ik uw plaats nog aan iemand anders kan aanbieden. Ik verwacht dat je voor een sessie op tijd aanwezig bent. Mocht de afspraak om welke reden dan ook niet goed uitkomen, dan kun je de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) altijd afzeggen of de afspraak verplaatsen. Bij niet of te laat verschijnen op de afspraak dienen toch de kosten voor een gehele sessie voldaan te worden.

 

Betaling: Alle betalingen gebeuren bij de sessie via pin (voorkeur) of contant (gepast)

 

Sessieduur: De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt. Een reguliere hypnosessie inclusief intakegesprek duurt circa 60 tot 90 minuten.

Geen medische diensten: Ik ben hypnotherapeut en geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten of voedingsadviezen. Alle therapieën zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde hypnosemethodes.

 

Geen garantie mogelijk: Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnosecoach kan dus het eindresultaat garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om de cliënt te helpen. Het grootste deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf, deze zal open moeten staan voor hypnose en de controle af willen geven zodat het beste resultaat wordt bewerkstelligd.

 

Betwisting: Ik behaal als hypnosecoach schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, oftewel ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnosecoach. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al doe ik mijn werk correct, en geef ik de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kan ik alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnose is een mentaal proces en ik kan alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

 

Aanvaarding: Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Hypnose wordt in Nederland niet vergoed door ziektekostenverzekeraars, bij twijfel: vraag dit na bij je zorgverzekeraar.